.....โรงเรียนเล็กเด็กน้อยด้อยโอกาส งบก็ขาดครูก็น้อยคอยความหวัง ไม่ย่อท้อต่อสู้เต็มพลัง ศิษย์สู่ฝั่งครูหวนกลับรับงานเดิม.....                                                                                                                                                             <<< คำขวัญของโรงเรียน = เป็นคนดี  มีวิชา พลานามัยสมบูรณ์  >>>
นายสมจิต  กิตติทิวากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน


น.ส.ลักขณา ภูอภิรมย์
ครูชำนาญการนางมะลิ บุญประคม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุสา ทวีวัฒน์
ครูชำนาญการ


นางพัทยา สายเพ็ชร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกนกวรี มาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมานะ สว่างจิตร์
ช่างคุรุภัณฑ์ 3


ข้อมูลสถานศึกษา
หน้าหลัก
ผลงาน
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
เว็บที่น่าสนใจ
ร.ร.หนองฉางวิทยา
คำนวณบำเน็จบำนาญ

เว็บไซต์ กบข.

ประวัติโรงเรียน : ผู้บริหาร : บุคลากร : นักเรียน : โรงเรียนในกลุ่ม  ภาพข่าว/กิจกรรม
ผลสอบ o-net ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนบ้านงิ้วงาม เทียบกับค่าเฉลี่ยระดับต่างๆ
วิชา
ไทย
สังคม
อังกฤษ
คณิต
วิทย์
สุข
ศิลป์
การงาน
เฉลี่ย
โรงเรียน
62.67
63.33
38.75
61.67
52.08
73.37
54.17
74.00
60.00
จังหวัด
51.07
52.33
38.43
51.22
41.46
61.63
48.74
56.86
50.22
สพฐ.
49.51
51.08
37.12
51.69
40.45
58.17
46.20
54.45
48.58
ประเทศ
50.04
52.22
38.37
52.40
40.82
58.87
46.75
55.38
49.36

เรามั่นใจว่าคะแนนที่ได้นี้เป็นความจริงที่ถูกต้องและพิสูจน์ได้
(สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ)

สรุป ค่าเฉลี่ย ทุกวิชา ของโรงเรียนบ้านงิ้วงาม สูงกว่าค่าเฉลี่ย จังหวัด สพฐ.และระดับประเทศ

ค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชาของโรงเรียนบ้านงิ้วงาม = 60.00 สูงกว่าค่าเฉลี่ยทุกๆ ระดับ

ขอบคุณคุณครูทุกท่าน ขอบใจนักเรียนทุกคน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เราภูมิใจร่วมกัน

คลิกดู USERNAME และ PASSWORD ของทุกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานีเพื่อดูผล O-Net

คลิกดูผลสอบโอเน็ตโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอหนองฉาง และโรงเรียน อนุบาลทุกแห่งใน จ.อุทัยธานีสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอหนองฉางได้จัดกิจกรรมวันครูขึ้น
ในวันที่ 16 มกราคม 2556
(คลิกดูภาพกิจกรรม)โรงเรียนบ้านงิ้วงามได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2556
(คลิกดูภาพกิจกรรม)


กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง 4 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรและธรรมสัญจร
ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2555 (คลิกดูภาพกิจกรรม)


กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง 4 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ในวันที่ 21 ธ.ค.55
(มีการแข่งขันนอกรอบมาก่อนหน้านี้) คลิกดูภาพกิจกรรมประกาศโรงเรียนบ้านงิ้วงาม เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เอกสารดังแนบ [เปิดไฟล์แนบที่นี่]


คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมของโรงเรียนในอดีต.....ขอขอบคุณที่กรุณาเข้ามาเยี่ยมชม.....
 เว็บไซต์น่าติดตาม
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน
สมุดเยี่ยม
ตรวจสอบความเร็วเน็ต

  สถิติเข้าชม

รายงานอากาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านงิ้วงาม


ข่าวจากเว็บ นสพ.คอม
ข่าวการศึกษาจากเว็บครูไทย

 

โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 80 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองยาง  อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  61110
Webmaster : s_kittikul@hotmail.com     
Tel.086 - 2032067